Zbirka: Medicina: študijski in revizijski priročniki, referenčna gradiva