Politika zasebnosti Mladinske knjige Založbe in Mladinske knjige Trgovine

Ključne informacije o pravicah uporabnika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

  - Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da Mladinska knjiga v roku 15 dni trajno ali začasno preneha uporabljati uporabnikove osebne podatke ter ga o tem v nadaljnjih 5 dneh pisno obvesti.

 - Uporabnik lahko svojo zahtevo kadar koli posreduje Mladinski knjigi preko telefona 01 241 31 31, preko elektronske pošte odjava@mladinska-knjiga.si, pisno na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana.

 - Preklic soglasja oziroma odjava od e-novic ali prejemanja prilagojenih ponudb ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov uporabnika, ki se je izvajala do takrat.

 - Uporabnik ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z obdelovanjem profilov.

 - Uporabnik lahko kadar koli zahteva dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo popravo, izbris ali omejitev obdelave, ima pa tudi pravico do ugovora obdelavi, pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu in pravico do prenosljivosti podatkov.

 - Elektronski naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: dpo@mladinska-knjiga.si.

  Več o tem si lahko preberete v politiki zasebnosti Mladinske knjige Založbe in Mladinske knjige Trgovine spodaj.

  Splošno o politiki zasebnosti in njenem namenu


  Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, katerih skupna upravljavca sta Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, ki je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 1/02643/00, matična številka:5049130000, osnovni kapital 5.141.149,22 EUR (v nadaljevanju: MKZ) in Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, ki je vpisna v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 1/02640/00, matična številka: 5171555000, osnovni kapital 4.095.443,16 EUR (v nadaljevanju: MKT). V tej politiki se obe družbi skupaj naslavlja z Mladinska knjiga (MK). MKZ in MKT izvajata skupno strategijo trženja, katere cilj je enotno nagovarjati stranke in jim zagotavljati brezšivno izkušnjo pri uporabi storitev, ki jih ponuja skupina Mladinska knjiga.

  Mladinska knjiga ima imenovano pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@mladinska-knjiga.si in kjer lahko posamezniki prejmejo morebitne dodatne informacije v zvezi z obdelavo in varstvom osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi GDPR oziroma zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
  Namen Politike zasebnosti je seznanitev uporabnikov z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani Mladinske knjige ter pravicami uporabnikov na tem področju.
   

  Varstvo osebnih podatkov
   

  Varnost osebnih podatkov posameznikov je naša prioriteta. Osebnim podatkom in njihovi zaščiti posvečamo veliko pozornosti. Mladinska knjiga bo pri obdelavi osebnih podatkov posameznika in pri ravnanju z njimi ravnala v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. Mladinska knjiga bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabila organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba, izguba ali nepooblaščena obdelava. Vsi posredovani podatki so varovani pred vdorom tretjih oseb. Osebni podatki posameznikov so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem.

   

  1. Kategorije osebnih podatkov in opredelitev pojma obdelava


  Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje (ali niz delovanj), ki se izvaja v zvezi z zagotavljanjem storitev oziroma izvedbe naročila posamezniku in je vezano na osebne podatke posameznika, tako da so avtomatizirano obdelani ali so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

  V zvezi s posameznikom, ki se prijavi na splošne e-novice MK, Mladinska knjiga zbira zgolj e-naslov. Po pošiljanju e-novic Mladinska knjiga zbira, spremlja in preučuje tudi podatke o tem, ali je posameznik e-novice prejel, jih odprl, na katere povezave je kliknil oz. ali se je z e-novic odjavil.

  V zvezi s posameznikom, ki se prijavi na prejemanje njegovemu profilu prilagojenih ponudb in drugih informacij (v nadaljevanju: profilirane ponudbe), Mladinska knjiga lahko obdeluje osebne podatke posameznika, s katerimi MKZ in/ali MKT že razpolagata ali bosta še razpolagali, kot so ime, priimek, e-naslov, naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država), telefonska številka, datum rojstva, spol, sorodstvena razmerja (npr. starš-otrok), področje zanimanja, način naročanja (telefon, splet, zastopnik, trgovina), podatki o članstvu v knjižnem klubu oz. odzivih na povabilo k včlanitvi v knjižne klube MKZ, o oddanih naročilih, nakupna zgodovina in pretekle nakupne navade (vsebina, pogostnost in vrednost nakupov, način plačila (kartica, UPN, po povzetju itd.), način dostave (paketomat, Pošta, parcelshop itd.), odprte terjatve in plačljivost, stroškovno mesto oz. prodajna pot oz. vir soglasja (kupec spletne trgovine EMKA, Reader's Digest, naročnik na katero od revij itd.), šola oz. ustanova ter stopnja v šolskem sistemu (v primerih zbiranja naročil preko prodajnih poti ŠI, spletnega portala eŠola ipd.)), podatek o prijavi na e-novice ter vse informacije, ki jih pridobi s piškotki (cookies) . Po pošiljanju profiliranih ponudb Mladinska knjiga zbira, spremlja in preučuje tudi podatke o zgodovini kampanj, ki so bile poslane posamezniku (vsebina, čas pošiljanja), ter posameznikovem vedenju v zvezi s prejemom profilirane ponudbe, in sicer, ali je ponudbo prejel, jo odprl, kliknil na povezave v e-sporočilih ter kako pogosto je to počel (podatki o intenzivnosti interesa), ali je prejeto sporočilo preposlal naprej, ali je izvedel nakup oz. kakšna je vsebina in vrednost opuščene košarice (v primeru spletnega nakupa), ali se je odjavil iz prejemanja profiliranih ponudb. Mladinska knjiga obdeluje tudi podatke o frekvenci, načinu in času uporabe storitev, spletnih mest in aplikacij, lokacijo (GPS tracking) in morebitno vsebino seznamov priljubljenih izdelkov, ki jih oblikuje sam uporabnik spletnega mesta, ter vsebini in vrednosti opuščenih košaric v spletni trgovini. Prav tako obdeluje tudi podatke o spletni identifikaciji in obnašanju posameznika na spletnih straneh, kar ji omogoča, da prepozna posameznika, ko pride na spletno stran, ter lahko predvidi njegove interese in bogati bazo podatkov.
   

  2. Namen obdelave in podlaga za obdelavo osebnih podatkov


  Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov
  Obdelava podatkov pri posamezniku, ki se je prijavil na e-novice in /ali na prejemanje profiliranih ponudb temelji na prostovoljnem soglasju, ki ga posameznik poda Mladinski knjigi.

  1. Mladinska knjiga obdeluje osebne podatke posameznikov, ki so se prijavili na splošne e-novice MK za namene, kot so:

   - identifikacija posameznika,
   - pošiljanje splošnih e-novic, ki lahko vsebujejo tudi obvestila in aktualne ponudbe MKZ in/ali MKT, novosti in dogodke, ki jih organizira MKZ in/ali MKT, in druge informacije,
   - preučevanje in analiza odzivov na naslovljene ponudbe. Mladinska knjiga spremlja posameznikovo vedenje v zvezi s prejemom e-novic, in sicer, ali je e-novice prejel, jih odprl, nanje kliknil ali se z njih odjavil.

  2. Mladinska knjiga obdeluje podatke posameznikov, ki so se prijavili na prejemanje profiliranih ponudb, za:

   - identifikacijo uporabnikov,

   - segmentacijo in/ali profiliranje uporabnikov z namenom kreiranja boljše uporabniške izkušnje in doseganja višje stopnje odzivnosti in zavzetosti uporabnikov. Mladinska knjiga bo pri uporabnikih spremljala njihove osebne, kontaktne, demografske podatke, podatke o odzivih na komunikacijske vsebine oz. neposredno trženje, podatke o nakupih, obnašanju posameznikov na spletnih straneh Mladinske knjige Založbe d.d. in/ali Mladinske knjige Trgovine d.o.o., vsebini ter vrednosti opuščenih košaric in seznamov priljubljenih izdelkov, in sicer z namenom sklepanja na interese uporabnikov (od vsebine do intenzitete interesa).

   - ciljano trženje in pošiljanje profiliranih ponudb na podlagi profila posameznika, ki lahko zajema njegove osebne, demografske podatke (starost, lokacija, spol), prepoznane interese, lastnosti in vedenja na spletnih straneh kot tudi njegove odzive na naslovljene ponudbe in preostalo komunikacijo (npr. natečaje, ankete, kvize...) ter preučevanja in analize njegovih nakupnih navad z namenom, da se posameznika skozi komunikacijo vodi v nakup, zgradi in ohranja njegovo zvestobo, vse z namenom pospeševanja prodaje ter grajenja trajnega kakovostnega odnosa s kupcem. Soglasje vključuje neposredno trženje na podlagi posameznikovega profila, zato lahko Mladinska knjiga izvaja profiliranje posameznika tudi na podlagi njegovih preteklih nakupov v MKZ in/ali MKT, kar omogoča ponujanje blaga, prilagojenega profilu posameznika. Profiliranje ima lahko za posledico posameznikovemu predvidenemu interesu, lastnostim in vedenju prilagojeno ponudbo oziroma informacijo o ponudbi MKZ in/ali MKT, vendar za posameznika v nobenem primeru ne ustvarja pravnih obveznosti niti pravnih posledic v razmerju do MKZ ali MKT. Če Mladinska knjiga razpolaga oz. bo razpolagala s podatkom o rojstnem datumu posameznika, lahko ta podatek uporabi tudi za namenske kampanje, kot so npr. čestitka, simbolično darilo ali ugodnost ob rojstnem dnevu itd., če Mladinska knjiga razpolaga oz. bo razpolagala s podatkom o spolu posameznika, bo ta podatek lahko uporabila za prilagojene ponudbe glede na spol. V primeru, da Mladinska knjiga ima ali bo imela podatek o načinu naročanja, lahko ta podatek uporabi za namen pošiljanja prilagojenih ponudb glede na način naročanja, podatki o področju zanimanja se lahko uporabijo za namen pošiljanja prilagojenih ponudb itd.

  • namene bogatitve baze podatkov in analize načina uporabe spletnih strani in poti uporabnika na spletnih straneh (od kod je uporabnik prispel na spletno mesto – vir prometa), za spremljanje zadrževanja na spletni strani, za spremljanje, katere spletne strani je obiskoval, katere vsebine je prenesel oziroma si jih ogledal, katere produkte je dal v košarico ipd.,
  • spremljanja statistike in odzivov na kampanje in njihovo optimizacijo,
  • izvajanje tržnih raziskav o zadovoljstvu uporabnikov spletnih strani, aplikacij, storitev in izdelkov Mladinske knjige,
  • namene ponovnega oglaševanja (t. i. retargeting in remarketing) kampanj posameznikom, ki so se na oglaševanje že odzvali. V tem primeru se bosta lahko pošiljala v Facebook Ads in/ali GoogleAds e-naslov in telefonska številka posameznika.
  • sodelovanje v nagradnih igrah, natečajih, kvizih, dogodkih, anketah ipd.

  Posameznika se naslavlja po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga je posameznik posredoval Mladinski knjigi ob podaji soglasja. Če je posameznik vpisal tudi ostale kontaktne podatke ali je podal izrecno soglasje tudi za naslavljanje preko preostalih komunikacijskih kanalov (pošiljanje tiskanih sporočil na naslov, pošiljanje sporočil SMS/MMS ali kontaktiranje iz klicnega centra na telefonsko številko, obisk zastopnika itd.), lahko Mladinska knjiga posameznika naslavlja tudi preko teh kanalov. Pošiljanje prilagojenih (individualiziranih) sporočil skozi večkanalno komunikacijo (preko elektronske pošte, navadne pošte, SMS, MMS, telefona, oglasnih omrežij, osebno preko zastopnikov itd.) pomeni, da lahko različni uporabniki prejemajo sporočila z različno vsebino z namenom boljšega (bolj relevantnega) obveščanja posameznikov in doseganja višje stopnje zavzetosti uporabnikov.

  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadar koli prekliče oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano, ali na drug način, kot ga opredeli Mladinska knjiga, pri čemer si Mladinska knjiga v primeru utemeljenega dvoma o njegovi identiteti z namenom pravilne izpolnitve svoje obveznosti skladno s podano zahtevo posameznika pridržuje pravico do identifikacije posameznika, ki takšno zahtevo poda. Preklic oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja, pri čemer preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v morebitnem obstoječem poslovnem razmerju posameznika z MKZ in/ali MKT. Soglasje lahko da eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam. Takšno soglasje bo veljalo, dokler ga eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobi, ne prekliče ali spremeni oziroma najdlje do otrokove polnoletnosti.
   

  3. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam


  Za hrambo podatkov in pošiljanje e-novic Mladinska knjiga uporablja SAP, ponudnika storitev marketinga preko elektronske pošte. Več o spletni storitvi SAP in o tem, kako ravna z osebnimi podatki, si lahko preberete na spletni strani SAP.

  Za hrambo podatkov, pripravo kampanj in pošiljanje profiliranih ponudb Mladinska knjiga uporablja SAP. Več o storitvi SAP in o tem, kako ravna z osebnimi podatki, si lahko preberete na spletni strani SAP. Prenos osebnih podatkov v mednarodne organizacije ali tretje države ni predviden, razen za namen tiskanja fizičnih mailingov in pošiljanja le-teh posameznikom, ki so podali soglasje za prejemanje njim prilagojenih (t.i. profiliranih) ponudb po takem komunikacijskem kanalu. Podatki bodo lahko razkriti pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov za namene obdelave osebnih podatkov (predvsem hrambe, priprave kampanj za neposredno trženje), vzdrževanja informacijskega sistema ali podobnih potreb z obvezno zaupnostjo in varovanjem podatkov.

  V preostalih primerih bodo osebni podatki posameznika posredovani tretjim osebam ali drugače posredovani le, če se posameznik s tem vnaprej izrecno strinja.
   

  4. Rok hrambe in čas obdelave osebnih podatkov


  Osebne podatke posameznikov Mladinska knjiga hrani in obdeluje, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani.

  V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja Mladinska knjiga hrani in obdeluje osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika. V primeru, da se posameznik dalj časa ne odzove na poslane ponudbe in druge informacije, to je, da Mladinska knjiga zazna, da jih ni odprl, nanje kliknil ali se z njih odjavil, Mladinska knjiga posameznika opozori na njegovo nedejavnost in ga pozove k potrditvi, da želi še naprej prejemati e-novice oz. njemu prilagojene (profilirane) ponudbe. Če Mladinska knjiga te potrditve ne prejme, z obdelavo podatkov na podlagi tega soglasja preneha.

  Po preklicu soglasja posameznika oz. v primeru prejšnjega odstavka Mladinska knjiga zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko Mladinska knjiga zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah odloči, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizira, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.
   

  5. Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov


  Mladinska knjiga zagotavlja posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve, razen če ni v zakonu predviden krajši rok.

  Mladinska knjiga lahko rok za uresničevanje pravic posameznika podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če Mladinska knjiga podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za podaljšanje roka. Mladinska knjiga sprejema vse zahteve v zvezi s pravicami posameznikov glede obdelave njihovih osebnih podatkov na elektronski naslov odjava@mladinska-knjiga.si ali po pošti na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, ali na tel. št. 01 241 31 31.

  Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače. Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo, v zvezi s katero od njegovih pravic, lahko Mladinska knjiga zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za ugotovitev ali potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko Mladinska knjiga zaračuna razumno ceno, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa oziroma zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

  Mladinska knjiga posameznikom omogoča naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:
  • pravico do dostopa do podatkov,
  • pravico do popravka,
  • pravico do izbrisa (pravico do pozabe),
  • pravico do omejitve obdelave,
  • pravico do prenosljivosti podatkov,
  • pravico do ugovora.

  a) Pravica do dostopa do podatkov
  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od Mladinske knjige dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:
  • nameni obdelave,
  • vrste osebnih podatkov,
  • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabniki v tretjih državah (tj. državah, ki niso članice EU),
  • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
  • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,
  • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, tj. informacijskem pooblaščencu,
  • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, na katerega se nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom,
  • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.

  Na podlagi zahteve posameznika Mladinska knjiga zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko Mladinska knjiga zaračuna razumno ceno ob upoštevanju administrativnih in materialnih stroškov.

  b) Pravica do popravka
  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Mladinska knjiga brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

  c) Pravica do izbrisa (pravica do pozabe)
  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Mladinska knjiga brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, Mladinska knjiga pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:
  • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
  • kadar posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
  • kadar posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja,
  • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom,
  • kadar gre za podatke v zvezi s ponujanjem storitev informacijske družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.

  d) Pravica do omejitve obdelave
  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Mladinska knjiga omeji obdelavo, kadar:
  • posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
  • je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
  • Mladinska knjiga osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

  e) Pravica do prenosljivosti podatkov
  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval Mladinski knjigi, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga Mladinska knjiga, ki so ji bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem ovirala, kadar obdelava temelji na privolitvi posameznika in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

  f) Pravica do ugovora
  Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takšnega trženja, vključno s profiliranjem, če je povezano s takšnim neposrednim trženjem. Če neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

  Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

  Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov Mladinski knjigi pošlje na elektronski naslov dpo@mladinska-knjiga.si ali po pošti na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana.

  Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

  Če je posameznik pri Mladinski knjigi uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi Mladinske knjige meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri Mladinski knjigi v roku 15 dni od prejema odločitve Mladinske knjige. Mladinska knjiga mora o pritožbi odločiti v roku petih delovnih dni.
   

  6. Izvleček iz dogovora o skupnem upravljanju med MKZ in MKT


  MKZ in MKT sta se dogovorili, da bosta zbrane osebne podatke, katerih vrste so razvidne iz te politike zasebnosti, uporabljali za namen in način uporabe, kot je razviden iz te politike zasebnosti. Sopogodbenici lahko določita tudi dodatne ali druge namene obdelave, pri čemer morata od posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, za vsak dodatni namen, ki ni jasno razviden iz samega soglasja za pridobivanje osebnih podatkov, pridobiti novo oz. dodatno soglasje. Sopogodbenici bosta osebne podatke pridobivali neposredno od posameznikov, pri čemer zbiranje soglasij in osebnih podatkov za zbirko e-novice Mladinske knjige poteka le preko spletnih obrazcev. Zbiranje soglasij in osebnih podatkov za zbirko Skupna baza MK lahko poteka preko spletnih obrazcev in papirnih obrazcev. Če bosta pogodbeni stranki soglasja zbirali tudi preko telefona, bosta sklenili pisni aneks.

  Sopogodbenici lahko ob pridobitvi ustreznega soglasja posameznika, na katerega se podatki nanašajo, za namene obdelave uporabljata tudi izvedene podatke o posamezniku, ki jih pridobita na podlagi analize podatkov, s katerimi upravljavca že razpolagata ali bosta razpolagala (npr. odzivi, pretekli nakupi, prepoznani interesi …).

  Podatki se hranijo in obdelujejo v informacijskih sistemih sopogodbenic, SAP (Skupna baza MK) in Mailchimp (e-novice). Uporabniki osebnih podatkov iz skupnih zbirk MK so vsi pooblaščeni zaposleni v MKZ in MKT ter pogodbeni obdelovalci, razvidni iz evidence obdelav osebnih podatkov, ki jo skupaj vodita pogodbeni stranki. Za uporabnike velja dolžnost varovanja osebnih podatkov tudi po prenehanju dogovora oz. prenehanju opravljanja del na podlagi dogovora ali prenehanju zaposlitve teh oseb pri kateri koli stranki.

  Vloženo pritožbo oz. zahtevo za posredovanje informacij kot tudi preklic soglasja, če to ni podano preko spletnega odjavnega obrazca, obravnavajo pooblaščene osebe MKZ skupaj s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (DPO).

  Obveznosti MKZ sta:
  • skrbno spremljanje in evidentiranje danih soglasij s strani posameznikov, vključno z obsegom soglasij, ter danih preklicev soglasij ali prepovedi uporabe posameznih ali vseh osebnih podatkov s strani posameznika (skrbno spremljanje, evidentiranje in ažuriranje blokad) v vseh informacijskih sistemih,
  • hramba papirnih obrazcev s pridobljenimi osebnimi podatki in soglasji.

  Obveznost MKT je:
  • posredovanje papirnih obrazcev s pridobljenimi osebnimi podatki in soglasji MKZ.

  Obveznosti obeh pogodbenih strank so:
  • zbiranje soglasij za uporabo osebnih podatkov za določene namene,
  • skrb za ažurnost osebnih podatkov v zbirkah,
  • zagotavljanje izvrševanja vseh pravic posameznikov skladno z GDPR in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov,
  • pravočasno (praviloma v roku najkasneje 48 ur od prejema zahteve posameznika) obvestilo sopogodbenici o prejemu katerega koli zahtevka ali uveljavljanju pravic posameznika v razmerju do pogodbenih strank kot soupravljavcev, če tak zahtevek prejme posamezna pogodbena stranka,
  • sopogodbenico nemudoma (najkasneje v roku 24 ur) obvestiti o kakršnem koli fizičnem ali tehničnem varnostnem incidentu, ki bi lahko vplival na varnost obdelave osebnih podatkov posameznikov v zbirkah,
  • zbirki osebnih podatkov vpisati v ustrezno evidenco dejavnosti obdelave, v kateri navedeta tudi pooblaščene osebe za dostop do podatkov v posamezni zbirki ter obseg njihovih pooblastil,
  • oblikovati, uskladiti in objaviti skupno politiko zasebnosti MKZ in MKT, v kateri bodo posameznikom na jasen in transparenten način dostopne vse informacije v zvezi z načinom in obsegom zbiranja in obdelovanja njihovih osebnih podatkov ter njihovih pravicah v zvezi s tem.

  Pristojni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov je informacijski pooblaščenec. V primeru potrebe po komunikaciji z njim je za to pristojna pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov.

  Datum zadnje spremembe: 3. 2. 2022

  Mladinska knjiga Založba d.d.
  Mladinska knjiga Trgovina d.o.o.

  Ostanite na tekočem

  Prijavite se na e-novice Mladinske knjige PLUS in med prvimi boste izvedeli vse o novih knjigah. Se beremo!

  Prijava na e-novice